Công trình Đường vào TĐC Hát Mé - huyện Nậm Nhùn - Lai Châu

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN tỉnh Lai Châu.

Quy mô: Chiều dài 19km, mặt cắt ngang 3m. 

Ngày khởi công: 2020.

Ngày hoàn thành: 2021.

 

Viết bình luận

Tư vấn

Hotline 0243.552.8522

Liên hệ

Fax: 0243.552.8850

Email liên hệ

lequangroup@gmail.com