Công trình Đường vào điểm TĐC Hát Mé - Khu TĐC Mường Mô - huyện Nậm Nhùn - Lai Châu

08/ 04/ 2021 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Ban QLDA ĐTXD các công trình NN&PTNN tỉnh Lai Châu. Quy mô: Chiều dài 19km, mặt cắt ngang 3m. Ngày khởi công: 2020. Ngày hoàn thành: 2021.

Công trình Chi cục thi hành án Dân sự huyện Lê Chân - Hải Phòng

08/ 04/ 2021 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Cục thi hành án Dân sự Thành phố Hải Phòng. Quy mô: 04 tầng. Diện tích sàn: 1.500m2. Ngày khởi công: 2020 Ngày hoàn thành: 2021

Công trình Trụ sở Chi Cục thi hành án Dân sự TP Tuyên Quang

23/ 02/ 2021 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư : Cục thi hành án Dân sự Tỉnh Tuyên Quang. Quy mô : 05 tầng Diện tích sàn : 1600m2 Ngày khởi công : 25/09/2020 Ngày hoàn thành : 09/10/2021

Tư vấn

Hotline 0243.552.8522

Liên hệ

Fax: 0243.552.8850

Email liên hệ

lequangroup@gmail.com