Công trình 18,20 Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

13/ 12/ 2018 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Ông Trịnh Văn Luận. Năm thực hiện 2018. Diện tích sàn = 2.280m2. Quy mô: 1 tầng hầm + 10 tầng nổi. Một số hình ảnh thi công:

Công trình 9A Nguyễn Gia Thiều - Hoàn Kiếm - Hà Nội

13/ 12/ 2018 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Quốc tế Lê Anh. Năm thực hiện 2018. Diện tích sàn = 1.550m2. Quy mô: 1 tầng hầm và 5 tầng nổi Một số...

Công trình 23B Phan Đình Phùng - Ba Đình - Hà Nội

13/ 12/ 2018 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Ông Nguyễn Minh Tuấn. Năm thực hiện 2018. Diện tích sàn = 3.700m2. Quy mô: 2 tầng hầm + 10 tầng nổi. Một số hình ảnh thi công:

Công trình 22,24 Nhà Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

13/ 12/ 2018 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Ông Đặng Thanh Cường. Năm thực hiện 2018. Diện tích sàn = 1.050m2. Quy mô: 1 tầng hầm + 10 tầng nổi. Một số hình ảnh thi công:

Công trình 41,43 Hàng Bông - Hoàn Kiếm - Hà Nội

04/ 06/ 2018 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Quốc tế Lê Anh Năm thực hiện 2018. Diện tích sàn = 3.456m2. Quy mô: 2 tầng hầm + 10 tầng nổi. Một số hình...

Công trình 26,28,30 Nha Chung - Hoàn Kiếm - Hà Nội

04/ 06/ 2018 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Ông Phạm Lê Quân. Năm thực hiện 2017. Diện tích sàn = 3.650m2. Quy mô: 2 tầng hầm + 10 tầng nổi. Một số hình ảnh thi công:  

Công trình 30 Nguyễn Hữu Huân - Hoàn Kiếm - Hà Nội

15/ 07/ 2017 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư và Thương mại TL 20. Năm thực hiện 2015 - 2016. Diện tích sàn = 1.700m2. Quy mô: 1 tầng hầm + 9 tầng nổi. Một số...

Công trình 16 Hàn Thuyên - Hai Bà Trưng - Hà Nội

15/ 07/ 2017 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Bà Hoàng Ngọc Điệp. Năm thực hiện 2016. Diện tích sàn = 4.340m2 Quy mô: 2 tầng hầm + 12 tầng nổi. Một số hình ảnh thi công:  

Công trình tổ 31 cụm 2 Quảng Bá - Tây Hồ - Hà Nội

13/ 07/ 2017 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Ông Trần Ngọc Lân. Năm thực hiện 2017. Diện tích sàn = 710m2. Quy mô: 1 tầng hầm + 6 tầng nổi + 1 tum. Một số hình ảnh thi công:    

Công trình 28 Lương Văn Can - Hoàn Kiếm - Hà Nội

13/ 07/ 2017 | Nguyễn Tài Đức

Chủ đầu tư: Bà Phan Kim Chi. Năm thực hiện 2017. Diện tích sàn = 765m2. Quy mô: 10 tầng nổi. Một số hình ảnh thi công:    

Tư vấn

Hotline 0243.552.8522

Liên hệ

Fax: 0243.552.8850

Email liên hệ

lequangroup@gmail.com